لوگوی جدید آراز پنجره

مشهد،بلوار هاشمیه،هاشمیه ۱۸،بین صارمی ۲۴ و ۲۶،پلاک ۱۵۴،واحد ۱

بازشو در و پنجره کشویی (sliding)

سیستم بازشوی این نوع پنجره UPVC به صورت ریلی در‌ هر دو جهت افقی چپ و راست می‌باشد و به دو نوع پنجره دوجداره کشویی تک ریل و جفت ریل تقسیم بندی می‌شود.
حالت عایق و ایزوله این مدل نسبت به سایر مدل ها ۲۰درصد کمتر بوده و برای مناطق دارای اقلیم متعادل توصیه می‌گردد. همچنین برای مناطقی که سروصدا و غبار زیادی دارند استفاده از این مدل توصیه نمی‌شود.

دسته بندی ها

عملکرد

سیستم بازشوی این نوع پنجره UPVC به صورت ریلی در‌ هر دو جهت افقی چپ و راست می‌باشد و به دو نوع پنجره دوجداره کشویی تک ریل و جفت ریل تقسیم بندی می‌شود.
حالت عایق و ایزوله این مدل نسبت به سایر مدل ها ۲۰درصد کمتر بوده و برای مناطق دارای اقلیم متعادل توصیه می‌گردد. همچنین برای مناطقی که سروصدا و غبار زیادی دارند استفاده از این مدل توصیه نمی‌شود.

مزایا

  • عدم مزاحمت برای پرده های نصب شده
  • عدم اشغال فضای خانه هنگام باز و بسته شدن
  • استفاده حداکثری از فضای موجود داخلی