نمایندگان فروش

اسفراین

مدیر مسئول : حامد خضرایی

 

آدرس دفتر کار : اسفراین ، نبش ولیعصر 9

شماره تماس : 37241473-058

شماره همراه : 09129172595

 

 

شاهرود

مدیر مسئول : محمد پرهان

 

آدرس دفتر کار : سمنان (شاهرود) ، 28 متری ، خیابان امام ، نبش کوچه شهید هرندی30/1 ، نبش کوچه

شماره تماس : 32368165-023

شماره همراه : 09216986509 – 0919881218

 

بجنورد

مدیر مسئول : حامد خضرایی

 

آدرس دفتر کار : خراسان شمالی (بجنورد) ، خیابان 17 شهریور جنوبی ، نبش حسینی معصوم 2

شماره تماس : 32424860-058

شماره همراه : 09129172595

 

 

فریمان

مدیر مسئول : علی میرسیدی 

 

آدرس دفتر کار : شهرستان فریمان ، نبش ولیعصر شمالی 1 

شماره تماس :  34624782-051

شماره همراه : 09155185989 – 09151227358 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید برای درخواست نمایندگی فروش پروفیل ، فرم زیر را پر و ارسال کنید.